Úvod

Tradičná čínska medicína vychádza z iných princípov ako západná medicína. Je to medicína celostná – holistická, berúca na zreteľ nielen fyzické ťažkosti, ale taktiež pacientovu dušu a jeho prepojenia s prírodou a celým vesmírom. Čínska medicína je forma prírodnej liečby, ktorá sa používala niekoľko tisícročí dozadu.

 

Hlavnými piliermi čínskej medicíny sú:

 1. diagnostika z jazyka a pulzu
 2. diagnostika podľa príznakov
 3. akupresúra
 4. fytoterapia (bylinná liečba čínskými bylinami)
 5. bankovanie, moxovanie
 6. Tuiná (čínská masáž)
 7. Qi Gong (pohybové cvičenia ukľudňujúce myseľ a rovnováhu tela)
 8. dietetika

Akupresúra

Stimulácia akupunktúrnych dráh a bodov

 

Ako to funguje:

Podľa teórie tradičnej čínskej medicíny je ľudské telo popretkávané sieťami akupunktúrnych dráh, ktorými prúdi tok Qi (cchi) – naša vitálna energia a sprostredkúva komunikáciu pochodov v našom tele. Ak si predstavíme, že v tejto nekonečnej sieti dráh z nejakého dôvodu funkčnosti a nerovnováhy sa tento tok spomalí alebo zastaví, vznikne určitá blokáda. Túto blokádu my vnímame ako bolesti a množstvo príznakov, ktoré nám telo vysiela. Cieľom akupunktúry – akupresúry je odstrániť túto blokádu, aby náš tok energie mohol znovu prúdiť svojou silou.

 

Na čo je akupresúra vhodná?

  1. Všetky bolestivé stavy
  2. Choroby chrbtice, svalov, šliach, kĺbov
  3. Infekčné a alergické ochorenia
  4. Psychické poruchy
  5. Liečba nespavosti
  6. Menštruačné ťažkosti
  7. Metabolické poruchy
  8. Liečba obezity
  a mnoho dalších.

K stimulácií akupunktúrnych bodov využívame ovplyvňovanie bodov – TLAKOM (akupresúra a tuina masáže), TEPLOM (moxovanie – nahrievanie akupunktúrnych bodov moxovacími tyčinkami) alebo PODTLAKOM (bankovanie).

Pri ušnej stimulácií sa používajú semienka Vakárie alebo maličké jednorázové 1 mm trvalky, ktoré nám vydržia 5-10 dní, čoho výsledkom je silný terapeutický účinok.

Fytoterapia (liečba bylinami)

Fytoterapia je veľmi rozšírená oblasť v celostnom systéme tradičnej čínskej medicíny. Je najkomplexnejšou zbierkou v liečbe ako celku s využitím niekoľko stoviek bylín, minerálov a živočíchov. Recepty sú zostavované väčšinou na mieru pacienta. Zmes sa zostavuje podľa presnej diagnózy klienta. Najčastejšie sa používajú bylinné odvary zo sušených čínskych bylín a taktiež rozdrvené byliny na prášok alebo lisované byliny do guličiek či tabliet. Je fascinujúce ako dokonale sú byliny v tradičných zmesiach kombinované. Každá bylina má svoj konkrétny účel. Myslí sa na ich vzťahy medzi sebou, kedy môžu vzájomne zosilňovať svoj účinok či naopak obmedzovať.

Bankovanie

Metóda známa už od staroveku, pri ktorej dochádza k prekrveniu a uvoľneniu energetických dráh. Súčasne sa odstránia svalové blokády, a tým prekrvenie podkožia. Je veľmi vhodná pre zmiernenie a odstránenie bolesti chrbta a stuhnutých svalov.

Pri bankovaní môžu vznikať silné stopy od nahromadenia krvi v podkoží, ale nie je to vždy tak. Ak je pacient v nadbytku (má bolesti a trpí nerovnováhou organizmu, čiže niečoho má navyše ), je terapeutický správne dostať stagnujúcu krv k povrchu pokožky. Ak je v nedostatku (trpí únavou, je zimomrivý, nemá energiu), nie je nutné ani potrebné dosahovať efekt naliatej krvi v podkoží. Je to metóda, ktorá je pre klienta príjemná a hlavne pri ktorej dosiahnutý efekt je taký vysoký, že krátkodobé sekundárne zmeny na pokožke sú zanedbateľné.

Moxovanie

Moxovanie tiež patrí k starým liečebným praktikám tradičnej čínskej medicíny. Základom je prehrievanie akupunktúrnych bodov a tým docieliť rovnováhu v celej sústave akupunktúrnych dráh. Ak moxujeme, tak zahrievame a dodávame potrebnú yangovú energiu organizmu, ktoré je vyčerpané, unavené. Moxovanie je vhodné pre stavy – zimomravosť, menštruačné problémy, bolesti krížov, bolesti a chlad v podbrušku s možnými kŕčmi a pre mnoho iných, ktoré posúdi terapeut čínskej medicíny.

Dietetika v TCM

Čínska dietetika nie je diéta, je to skôr súhrn odporúčaní ako zohľadniť konštitúciu človeka k vhodne prispôsobenej strave podľa piatich elementov (drevo, oheň, zem, kov, voda ), podľa termickej povahy (horúca, teplá, neutrálna, osviežujúca, chladná) a podľa piatich chutí (kyslá, horká, sladká, ostrá, slaná). Čínska dietetika vám ponúka možnosť ako predchádzať a vyriešiť zdravotné problémy, chrániť si zdravie a skvalitniť svoj život.

 

Liečba

Tradičná čínska medicína disponuje uceleným, celistvým systémom pri liečeni ochorení. Nezavrhuje poznatky západnej medicíny. Je bežné, že sa vyžadujú doplňujúce vyšetrenia, laboratórne testy či zdravotné nálezy.

Liečba začína základným vyšetrením diagnostiky pulzu a diagnostiky z jazyka. Tieto diagnostické vyšetrenia dopĺňajú aj široké spektrum otázok zamerané na stav pacienta. Tieto informácie sú spracované do diagnostického celku, čize zdravotného obrazu. Tento obraz pacienta je vlastne jeho diagnóza, ktorú väčšinou získavame už od útleho detstva, ale aj od rodičov. Tento príbeh, dej alebo kino akokoľvek to nazveme, nás dovedie ku koreňu problému a možnej liečbe.

Dôležitým faktorom liečby je spolupráca. Vo väčšine prípadov zmena životosprávy a jedálnička. Niektoré návyky môžu byť príčinou ťažkostí a môžu mať významný vplyv na nerovnováhu organizmu. Taktiež si treba uvedomiť, že tradičná čínska medicína má svoje priority a obmedzenia. Zdravie človeka sa berie ako dynamický proces množstva pochodov a zmien v organizme. Z toho vyplýva, že pacientova zodpovednosť k svojmu zdraviu je rovnako dôležitá ako liečebné postupy terapeuta TČM.

 

Tradičná čínska medicína vychádza z videnia človeka a prírody, teórie vitálnej energie Qi (cchi ), z teórie o yine a yangu a z teórie o piatich prvkoch. Tieto atribúty majú vplyv na rovnováhu organizmu ako aj mentálne a emočné procesy.

„Rozhliadať sa po liekoch, až keď ste nemocný, je to isté, ako vyhĺbovať studňu až keď máte smäd“